Ziekte en systemisch werk

ZIEKTE EN SYMPTOMEN

SYSTEMISCHE GENEESKUNDE


Een holistische benadering


De systeemgeneeskunde beschouwt ziekte of symptomen niet als een stoornis/aandoening, maar veeleer als een poging tot een oplossing, als uiting van intermenselijke interactie.

 

Mensen en hun problemen worden in een bredere context gezien, in gezinnen en grotere systemen en over meerdere generaties heen. "Systemische geneeskunde" onttrekt zich aan de noodzaak om oorzakelijke verbanden te herkennen en richt zich in plaats daarvan op het eigen potentieel van de patiënt om gunstige veranderingen op gang te brengen. De belangrijkste focus is heling. Opstellingen dragen de voor ons belangrijke elementen voor heling in zich.

 

Een belangrijk principe is dat het helende middel de situatie van de klant weerspiegelt. Eén van de vele aspecten is dat een opstelling een afbeelding is van wat er speelt ín de klant. Als we kijken naar de bewegingen in en van een representant, dan kunnen we voelen en waarnemen of het lichaam van de klant in resonantie is met die bewegingen van de representant. Er is een voortdurend parallel proces tussen representanten en wat er in het lichaam van de klant gebeurt.

Waar stemmen de bewegingen en de informatie van de representanten overeen met wat er in de klant gebeurt en waar niet. We werken met wat er níet overeenstemt tussen opstelling en klant.

 

Vervolgens doemt er een ander principe op, dat van traumatherapie. Als er een overweldigende situatie is waarvoor we niet de hulpbronnen hebben om mee om te gaan, dan ontkoppelen we ons van die situatie. Het lichaam kan dan niet meer met de situatie meebewegen en de beweging stopt in het lichaam. Als representanten wel bewegen en het lichaam van de cliënt niet, dan nemen we dat waar. En doen we hetzelfde als in traumatherapie. We wachten. Want de enige hulpbron die er altijd is, is tijd. We geven de tijd die de cliënt nodig heeft om zich te verbinden, en mogelijk zelf de informatie en de bewegingen van de representanten te integreren. Het is een gelegenheid voor de cliënt om iets te verteren dat tot dan toe nog niet verteerd kon worden. Verteren betekent hier ‘weer tot een deel van je lichaam maken’.

 

Een derde principe is: ‘Alles wat zich kan verhouden, kan worden genezen.’

Als we niet kunnen omgaan met wat er is, moeten we ons afschermen, én verliezen we wat. Iets dat werkelijk bij ons hoort. Elke keer als we moeten dissociëren, splitsen we ons ook af van een potentieel. Een helende beweging is om voor de cliënt de condities te scheppen om meer en meer te integreren.

Verbonden zijn zonder waarde eraan gekoppeld. Verbonden zijn hoeft bijvoorbeeld niet dichtbij te zijn of fijn te zijn. Verbonden zijn is hetzelfde als aanwezig zijn: te zijn met wat is. Het hoeft niet veranderd te worden, niet geïnterpreteerd te worden. Het is er gewoon en je staat je toe om je eraan bloot te stellen. Je sluit je er niet voor af.

Het is het principe van oplossingsgerichtheid: wanneer we ons tot iets kunnen verhouden, waartoe we ons eerst niet kon verhouden, begint er een proces van transformatie. Dan hoeven we niet meer naar oplossingen te zoeken.

Als iemand iets kan integreren wat eerder nog niet kon, dan is transformatie gebeurd.

Het is makkelijk om een oplossing te laten zien in een opstelling. Maar als een klant het niet kan integreren is het voor niets.

Aanmelden voor deze workshop kan alleen telefonisch of via de whatsapp.


DISCLAIMER

Deelname biedt geen enkele garantie op genezing op welke manier dan ook.