Echo's uit de Gordel van Smaragd

Echo’s uit de Gordel van Smaragd


Vragen over onze Indische achtergrond en oorsprong houden ons steeds meer bezig als we over het leven, onze zingeving nadenken. Indisch zijn is meer dan een gevoel. Je hebt vaak een grote genenpoel en gedragspatronen van verder terug dan je zelf denkt. Een opstelling verschaft verrassende en heldere inzichten over onder andere je eigen en overgenomen gevoelens.


Familieopstellingen, systemisch werken, werkt zonder oordeel, schuld of verwijt. Om deze reden wordt het makkelijker terug te kijken in een kleurrijke historie. Buiten dat deze is gevuld met oorlogen, moord en doodslag, martelingen en andere bloederige praktijken is er ook altijd sprake geweest van liefde, onmogelijke liefdes, prachtige kunst en muziek.

Onze voorouders, zowel Aziatisch als Europees, zochten zoals elke ouder telkens het beste. In eerste instantie voor zichzelf of hun familie, en in tweede instantie voor hun partner en kinderen.


De Indo ontstond uit een mengcultuur van Europese, niet exclusief Hollands, mannen en  inlandse vrouwen. De kinderen daarvan hoorden niet bij de lokale bevolking en niet bij de Hollanders. Te wit voor de Indonesiërs en te bruin voor de Hollanders. 

Religie, cultuur en sociale klassen hadden, en hebben zoals altijd, een indringende invloed op de mensen. De overtuigingen en gedragingen zijn opgeslagen in onze genen. De verstoringen in de Orde van Liefde komen ongevraagd met ons mee. Soms een schat, soms een last, als een echo uit het verleden, uit de Gordel van Smaragd.


Om die reden verzorgen wij Indische familieopstellingen waarbij met nadruk gelet wordt op het koloniaal verleden en de specifieke overtuigingen en gedragingen die daaruit voortkwamen; de specifieke (handels)oorlogen die gevoerd werden en niet te vergeten de 'Jappenkampen', buitenkampers en de Bersiap. Het gedwongen vertrek naar Nederland, later of vroeger, is voor velen ook redelijk traumatisch verlopen.


Marcel van Doorn heeft zijn eigen Indische geschiedenis uitgeplozen op het gebied van systemisch werk. Als geen ander kan hij invoelen en zien welke dynamieken innerlijk spelen. Hij zal het niet nalaten de vragensteller te spiegelen en uit te nodigen in zijn eigen kracht te gaan staan. Elke opstelling is een bewustwordingsproces over eigen en overgenomen gevoelens. Het geeft eenieder inzichten en handvatten om verder te kunnen gaan.


Hiermee gaan we aan de slag.


Praktische informatie

Data                           zie agenda


Aantal lesdagen      1


Tijd                             10 uur tot 16:30 uur


Locatie                      Park Schakenbos                                Werkplaats de Witt

                                   Veursestraatweg 185                            Jan de Wittstraat 2
                                   2264 EG Leidschendam                      6512 EJ Nijmegen

                                   


Totaalprijs                vragensteller € 95,  representant/ toeschouwer € 50


Betaling                     reserveer en bestel via de webshop


Contact                      info@energypraktijk.nl

                                    06 292 292 06


Wat leer je

Welke overtuigingen in jouw familie spelen

Welke gedragingen jouw familie kleurden

Acceptatie van wat is

Wat je plek is


Wat krijg je

Meester Opsteller Marcel van Doorn met ruim 18 jaar ervaring op het gebied van Opstellingen en 27 jaar op het gebied van psychiatrie, psychologie, pedagogiek, maatschappelijk werk en sociale ontwikkelingen

Een (h)eerlijke vegetarische Indische lunch

Contact met gelijkgestemden


Voor wie

Voor iedereen die zijn kennis wilt vergroten, en met name voor hen die hun traumata van de familie willen oplossen door de Orde van Liefde te herstellen. Ook voor professionals die meer verdieping in hun werk willen.


Begeleider

Marcel is een van die therapeuten/trainers die een onwisbare indruk op je maken. Zijn overvloedige, unieke stijl, waarbij hij frequent overdonderend lange stiltes laat vallen, maken dat je innerlijk proces een boost krijgt, waardoor je je volledig welkom voelt met wie jij bent. Hij is een meester die je in staat stelt om aan je eigen leiderschap te ruiken, te proeven en die je stimuleert en je leidt, om de verantwoordelijkheid van je persoonlijk leiderschap op je te nemen.                        Lijkt het iets voor jou of voor een ander?

Wij stellen het op prijs als je deze pagina wilt delen.