Online familieopstellingenHet was niet de vraag of familieopstellingen online zouden gaan, het was eerder de vraag wanneer. Nu, na de 'intelligente' lockdown, wordt er nog steeds meer online gedaan en ook familieopstellingen.

Vanaf juni 2021 is het mogelijk om vragen, thema's in familie,werk of relatie  online te gaan opstellen. Hiervoor gebruiken we momenteel Zoom.
Net zoals in het oude groepswerk stellen we ons kort voor en doen een aarding oefening. 
Dan is er het interview met de inbrenger en gaan we aan de slag.
Wil je mee doen meld je aan. Wil je een vraag stellen neem dan contact op via telefoon of website.
Omdat de vragensteller zich zal moeten melden is het nu niet per definitie vast te stellen wanneer er een online opstelling plaatst zal vinden. Wel is er een voorkeur voor courante tijden zoals 10 uur in de ochtend, 14 uur in de middag en 19 uur in de avond.

De groep van representanten worden uitgenodigd en wie het eerst komt, die het eerst maalt. Er is slechts plek voor zeven to elf personen.

Gemiddelde tijdsduur van een sessie is 100 minuten, met hiervoor een kleine introductie en uitleg spelregels en achteraf een korte bespreking tussen de vragensteller en begeleider indien gewenst.
Op verzoek van de vragensteller, en toestemming van alle deelnemers, kan de sessie worden opgenomen voor de vragensteller. Denk goed na over privacy.

Deelnemers worden verzocht zich gedurende die tijdsperiode volledig beschikbaar te zijn en in een ruimte te zijn waar ze niet gestoord worden. Mobiele telefoons staan uit tenzij men daarmee deelneemt.

Per sessie zal er één vragensteller zijn en de representanten.
Kosten vragensteller € 85 en kosten representanten € 35.

Heb je interesse om mee te doen of heb je een vraag, neem dan contact met mij op óf via de website óf bel me 0629229206

ENERGYPRAKTIJK

EXPERTS IN TRAUMA


Als we een probleem ervaren, schieten we vaak


het hoofd in, in de hoop om daar de oplossing te vinden.


Maar in gepieker is het antwoord niet te vinden,


het maakt de zaken alleen maar complexer.


Vaak is het beter om je aandacht af te wenden


van het denken en je te richten op je thuisbasis van stilte.


Ware intelligentie, helderheid en creativiteit


komen niet voort uit mentaal geworstel, maar uit verstilling.


Daar liggen de antwoorden voor je problemen.


Gebruik niet alle tijd om te zoeken,


neem ook tijd om te vinden, dat wat onder je neus ligt.

© Copyright. All Rights Reserved.