Familieopstellingen

OPSTELLINGEN*   familieopstellingen  ON-LINE


Familieopstellingen is een bewustwordingsproces en een boost voor je persoonlijke ontwikkeling, je persoonlijk leiderschap. Een familieopstelling geeft jou inzichten over het verschil tussen overgenomen gevoelens en je eigen gevoelens. Het lost geen probleem op omdat het probleem door je denken veroorzaakt wordt. Het is de orde van Liefde die verstoord wordt en wij 'denken' die te kunnen oplossen. Over het algemeen gaat het probleem over het nemen van de verantwoordelijkheid.


Bij een opstelling brengt een deelnemer van de groep aanwezigen een vraag in waarover hij of zij helderheid wil verkrijgen. Denk aan een burn-out, depressiviteit, zelfvergeving, oorlogstrauma, incest, slachtofferschap, relaties of werk dat stuk loopt.

Gedurende het inleidend interview probeert de begeleider deze vraag, dit verlangen, zo helder mogelijk te krijgen. Heel vaak liggen traumata ten grondslag aan deze vragen. Helaas is het zo dat niemand zonder 'blauwe builen' is.


Voor een opstelling kies je, na een voorstel van de begeleider, representanten voor datgene of diegene waarmee je wilt werken en stel je deze op. De representanten zijn andere deelnemers uit de groep aanwezigen die tijdelijk stand-in zijn voor diegene of datgene. Bij een online opstelling kies je ook iemand voor jouw eigen ik in tegenstelling tot de opstelling in de live groep. 


Het is fascinerend te merken dat de representanten in de opstelling toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van die/datgene wat zij representeren. Dit wordt 'het wetend veld'  genoemd.  De opstelling maakt patronen, lees overtuigingen, zichtbaar die zich in jou of jou familiesysteem voordoen.


De opstelling geeft je nieuwe inzichten, een andere kijk en handvatten ten aanzien van je gevoel en gedrag in het hier en nu. Het leert je op een waarlijke manier je verantwoordelijkheid ten opzichte van jezelf te nemen. Het is een respectvolle manier van werken en vergroot je autonomie.
Ervaring leert dat systemisch werk, opstellingen, een diepe indruk achterlaat bij degene die het thema, een vraagstuk, opstelt. Bij iedereen die aanwezig is wordt de kracht van 'het wetend veld' positief ervaren en maakt indruk.


Aanmelden kan via de webshop of telefonisch, zie hiervoor de contactpagina
* Onder Opstellingen verstaan we bijna alle vormen van Systemische familieopstellingen. Voortschrijdend inzicht heeft ons doen besluiten voornamelijk het woord Opstellingen te hanteren.Interessant? Intrigerend? Lijkt het je wat?

Wij stellen het op prijs als je deze pagina wilt delen.

AGENDA 2020

november

8

opstellingen 'Gordel van smaragd'

Park Schakenbosch, Veursestraatweg 185 Leidschendam
10 uur tot 16:30 uur 


Pas als je de hang naar controle kunt opgeven


kunnen de dingen die je via controle hoopte te bereiken


op een natuurlijke en moeiteloze manier naar je toe komen.

 

- Erik van Zuydam -