Protocol maatregelen coronaMaatregelen gezondheidsklachten behandelaar

1.1 Bij verkoudheids-/griepachtige klachten in brede zin (bijv: loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, koorts van 38 graden of hoger) geeft de behandelaar geen behandelingen. Er is geen enkele vorm van face to face contact met klanten en collega’s.

2.2 Indien bij de behandelaar sprake is van een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 besmetting hervat de behandelaar het werk pas in hij tenminste 24 uur klachtvrij geweest is.

2.3 Zodra de behandelaar weet dat hij in aanraking is geweest met iemand bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld (hierna: de klant), stopt de behandelaar direct met het geven van behandelingen en – indien van toepassing – verlaat de praktijkruimte. De werkzaamheden worden niet eerder hervat dan 14 dagen na het contact met de klant en alleen indien er bij de behandelaar geen sprake is van klachten. Voor betreding van de praktijkruimte geldt dezelfde termijn van 14 dagen.

2.4 Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2.3 worden direct alle klanten en collega’s geïnformeerd met wie de behandelaar contact heeft gehad sinds het contact met de klant. Op collega’s is vanaf dat moment artikel 2.3 en dit artikel van toepassing.

2.5 Bij gezondheidsklachten als bedoeld in artikelen 2.1 en 2.2 blijft de behandelaar weg uit de praktijkruimte.


Maatregelen gezondheidsklachten klanten

3.1 Klanten mogen niet naar de praktijk komen indien:

a. Geen afspraak is gemaakt.

b. Sprake is van verkoudheids-/griepachtige klachten in brede zin (bijv: loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, koorts van 38 graden of hoger).
c. de klant in de 14 dagen voorafgaand aan de behandeling in aanraking is geweest met iemand bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld.
d. Bij de klant sprake is van een COVID-19 besmetting en de klant nog geen 24 uur klachtvrij is geweest.

Het bovenstaande in dit artikel geldt ook als de klant meent zeker te weten dat er geen sprake kan zijn van een COVID-19 besmetting (bijvoorbeeld omdat er volgens de klant sprake is van hooikoorts).

Indien een klant onder een risicogroep valt, dient de klant dit van te voren te melden.

3.2 De behandelaar – en zeker niet de klant – beslist of een behandeling gegeven wordt. Bij twijfel over de vraag of de behandeling in het licht van het bepaalde in artikel 3.1 gegeven kan worden, wordt de behandeling niet gegeven.

3.3 Het bepaalde in de artikelen 3.1 t/m 3.2 wordt op adequate wijze aan klanten kenbaar gemaakt (bijv: mailing, werkwijze op de deur geplakt, in de afspraakbevestiging, aan de telefoon bij het maken van de afspraak, op de website, sociale media kanalen).

3.4 Behandelaars spreken klanten op fatsoenlijke wijze aan op naleving van dit protocol wanneer dat nodig is.

3.5 Indien een klant toch in de praktijk verschijnt met klachten als bedoeld in artikel 3.1 wordt de behandeling geweigerd en de klant verzocht om direct naar huis te gaan en het te melden indien onverhoopt COVID-19 wordt vastgesteld. Alle op dat moment in de praktijk aanwezige personen zullen op de hoogte gesteld worden dat zij in aanwezigheid zijn geweest van een mogelijke Corona besmetting. De naam van de klant zal niet genoemd worden aan andere klanten, wel aan collegae.


* bron: met dank aan Protocol Belangenvereniging BMS