Opstellingen

OPSTELLINGEN*

 

Bij een opstelling brengt een deelnemer van de groep aanwezigen een vraag in waarover hij of zij helderheid wil verkrijgen. Denk aan een burn-out, depressiviteit, onmachtgevoelens, zwakke gezondheid, relaties of werk die stuk lopen.

Gedurende het inleidend interview probeert de begeleider deze vraag, dit verlangen, zo helder mogelijk te krijgen. Heel vaak liggen traumata ten grondslag aan deze vragen. Helaas is het zo dat niemand zonder 'blauwe builen' is.

 

Voor een opstelling kies je, na een voorstel van de begeleider, representanten voor datgene of diegene waarmee je wilt werken en stel je deze op. De representanten zijn andere deelnemers uit de groep aanwezigen die tijdelijk stand-in zijn voor diegene of datgene. Zelf sta je ook meteen in de opstelling!

 

Het is fascinerend te merken dat de representanten in de opstelling toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van die/datgene wat zij representeren. Dit wordt 'het wetend veld' genoemd. De opstelling maakt patronen, lees overtuigingen, zichtbaar die zich in jou of jou familiesysteem voordoen.

 

De opstelling geeft je nieuwe inzichten, een andere kijk en handvatten ten aanzien van je gevoel en gedrag in het hier en nu. Het leert je op een waarlijke manier je verantwoordelijkheid ten opzichte van jezelf te nemen. Het is een respectvolle manier van werken en vergroot je autonomie.

 

Ervaring leert dat systemisch werk, opstellingen, een diepe indruk achterlaat bij degene die het thema, een vraagstuk, opstelt. Bij iedereen die aanwezig is wordt de kracht van 'het wetend veld' positief ervaren en maakt indruk.

 

Bijna elke donderdagavond vanaf 25 januari 2018

 

Kosten opstelling € 75

Kosten representant € 20

 

 

Aanmelden kan via de website en ook telefonisch, zie hiervoor de contactpagina.

 

 

* Onder Opstellingen verstaan we bijna alle vormen van Systemische (familie) opstellingen. Voortschrijdend inzicht heeft ons doen besluiten voornamelijk het woord Opstellingen te hanteren.