Coaching

COACHING

 

Tegenwoordig is het normaal en wordt het als gezond beschouwd om van tijd tot tijd een coach in de arm te nemen.

Wij mensen kampen nu eenmaal regelmatig met vraagstukken of problemen die vragen om een proces van verheldering. Zo een proces kan ons duidelijk maken wat de meest adequate manier is om ermee om te gaan.

Coaching is een prachtig instrument om de zelfsturing op een hoger plan te brengen.

 

Coaching kan gewoon op een persoonlijk vlak ingezet worden en tegelijk ook professioneel op individueel niveau als in teamverband. Dit laatste noemen we dan teamcoaching om de samenwerking en cohesie van een team op een hoger niveau te tillen.

 

Door onze eigen ontwikkelingen op verschillende terreinen binnen de maatschappij beschouwen wij ons als breed inzetbaar. Onze inzet is de coaching, individueel als in teams, als duurzaam product en dienst te presenteren.